Over JADA Finance

JADA Finance is een dynamisch en on­afhan­kelijk finan­cieel advies­bureau, dat gespecia­liseerd is in het geven van een finan­cieel totaal­advies. Wij maken een finan­ciële analyse, geheel op uw situatie toegespitst. We kijken wat uw huidige en naar uw toekom­stige situatie. Tevens kijken we naar de mogelijk­heden, maar vooral naar uw wensen. We zijn gespecia­liseerd in het maken van finan­ciële totaal­adviezen. Onze advi­seurs beschik­ken over kennis en ervaring op het gebied van onder meer hypo­theken, pensioe­nen, finan­cieringen, levens- en schade­verze­keringen. Wij zijn in staat om op basis van uw wensen de voor­waarden, de premies en de kosten van verschil­lende verze­kerings­maat­schap­pijen en banken met elkaar te verge­lijken. Dat kan voor u vele finan­ciële voor­delen ople­veren.

Gratis finan­ciële totaalanalyse
Is uw huidige finan­ciële situatie nu wel optimaal geregeld? Klik hier en vul het reactie­formulier in. Wij maken dan een vrij­blij­vende afspraak bij u thuis op een tijd die u het beste uitkomt.