Hypotheken

Hypotheek
Een hypotheek die geheel op uw situatie afgestemd moet zijn, is maat­werk. Een hypo­theek sluit u vaak voor een langere periode af. Daarom is het belangrijk dat u een hypo­theek afsluit die goed past bij uw wensen en mogelijk­heden. Niet alleen nu maar ook op de langere termijn.

Een huis kopen vraagt om een gepaste finan­ciering, en de hoogte hiervan zal afhangen van uw beschik­bare middelen. Zaken als hoe u de lening wilt aflossen en wat uw tussen­tijdse mogelijk­heden zijn. Anders gezegd: hoe flexibel is uw hypotheek? In het advies­gesprek samen met u vindt een inventarisatie plaats waarbij deze onder­werpen allemaal besproken zullen worden. Het eindresultaat zal een hypo­theek zijn die helemaal bij u past en waarbij rekening gehouden is met uw wensen en middelen.

JADA Finance laat u er niet alleen voor staan. Wanneer de finan­ciering rond is, blijven wij u bege­leiden tot en met de notaris, als u dat wenst. Wij contro­leren de akten en zorgen dat er een goed verzekerings­pakket samen­gesteld is voor uw woning en voor het afdekken van verdere risico’s. Laat het met een gerust hart aan ons over.

Gratis hypotheek-checkup
Wellicht kunt u besparen op uw huidige hypo­theek? Klik hier en vul het reactie­formulier in. Wij maken dan een vrij­blij­vende afspraak bij u thuis op een tijd die u het beste uitkomt.