Pensioen

Pensioen
We kennen een AOW-uitkering, een werk­gevers­pensioen en eventueel een privépensioen. Een AOW-uitkering bouwt u normaal gesproken op tussen uw 15e en 65ste. Het werk­gevers­pensioen zal worden opgebouwd via uw werk­gever, als dit geregeld is uiteraard. Het privépensioen is wat u zelf heeft betaald en geregeld. Daarbij kunt u denken aan een lijfrente­verze­kering. Maar het privépensioen kan ook via een beleg­gings­rekening of een andere spaarvorm opgebouwd worden.

Wat is nou een goed pensioen? Volgens de regering is een goed pensioen 70 procent van uw laatstverdiende loon. En dat komt op ongeveer het­zelfde bedrag neer als u vóór uw pensioen­gerechtigde leeftijd verdiende. De premies voor werk­nemers­verzekeringen en AOW komen dan te ver­val­len. De meeste Nederlanders halen deze norm echter niet, en dan treedt het zogenaamde pensioengat op.

Waardoor ontstaat dat pensioengat?
Oorzaken kunnen zijn:

  • wisselen van baan
  • gebruik van een lease-auto (over de bijtelling geen opbouw)
  • echtscheiding
  • diensttijd van minder dan 40 jaar
  • tijdelijk niet werken
  • werk in het buitenland

Tekorten in een oudedag­voorziening zijn goed te regelen door zelf te nemen maatregelen. Hierbij kunt u denken aan het afsluiten van een lijf­rente­polis of een koopsom­polis. Daarbij vindt er op een vast­gestelde datum een uitkering plaats. Dat kan zijn op 65 jaar zijn, maar ook eerder. Er zal dan een lijfrente aangekocht worden waaruit een periodieke uitke­ring vloeit als aanvulling op de bestaande voorzieningen. Nu is het nog steeds aantrekke­lijk om een lijfrente­verzekering af te sluiten. Want wanneer u aan de gestelde voorwaarden voldoet, is deze fiscaal aftrek­baar.

Wij zijn van mening dat dit niet de doorslag­gevende factor mag zijn omdat u een voorziening aangaat met als doel een aanvulling op uw pensioen.

Gratis pensioen-checkup
Is uw pensioen wel op orde? Klik hier en vul het reactie­formulier in. Wij maken dan een vrij­blij­vende afspraak bij u thuis op een tijd die u het beste uitkomt.