Vermogensplanning

JADA Finance biedt u uitgebreide mogelij­kheden om uw vermogen te laten groeien en/of veilig te stellen. Een uitgekiende mix van spaar­geld, beleg­gingen en spaar­verze­keringen zorgt voor een stabiele groei van uw vermo­gen. In de finan­ciële analyse kijken wij naar alle aspecten van vermo­gens­opbouw (bezittingen minus schulden) en matchen dit met uw fiscale moge­lijk­heden. Want hoe beter uw planning, hoe dichter u bij uw doelen uitkomt.

Voor ons is het een uitdaging dat u er jaren van kunt profi­teren en doel­gericht werkt aan uw levens­doelen.

Het opbouwen van vermogen kan voor vele doelen zijn bestemd. Enkele voorbeelden:

  • studieverzekeringen voor de kinderen
  • grote uitgaven voor bijvoorbeeld auto, boot, 2e huis of wereldreis
  • eerder stoppen met werken
  • 65+-pensioen aanvullen waar dat fiscaal niet meer lukt
  • vermogen opbouwen voor nabestaanden
  • niet gedekte medische ingrepen
  • aflossing van de hypotheek
  • afdekken van begrafeniskosten
  • sabbatical

Gratis vermogens-checkup
Haalt u het meeste voordeel uit uw vermogen? Klik hier en vul het reactie­formulier in. Wij maken dan een vrij­blij­vende afspraak bij u thuis op een tijd die u het beste uitkomt.