Werkwijze

JADA Finance is er van over­tuigd dat alleen een lang­durige relatie opti­maal werkt. Daarom onder­houdt uw persoon­lijke adviseur nauwe banden met u. Zo kunt u erop rekenen dat hij of zij regel­matig, maar minimaal één keer per jaar, contact met u opneemt om te horen of er verande­ringen zijn in uw situatie. Op deze manier leren we u in de loop der jaren zó goed kennen dat het steeds makke­lijker wordt de beste optie te selec­teren. U kunt dan ook met een gerust hart in een avontuur stappen of de door u gewenste rust en zeker­heid verkrijgen. Om de simpele reden dat u weet dat wij uw finan­ciële situatie in de gaten houden en dat we – indien nood­za­kelijk – bijsturen.

Gratis finan­ciële totaal­analyse
Is uw huidige finan­ciële situatie nu wel optimaal geregeld? Klik hier en vul het reactie­formulier in. Wij maken dan een vrij­blij­vende afspraak bij u thuis op een tijd die u het beste uitkomt.